FlashCard Hafalan Juz 30

11:42 PM 3
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

FlashCard Hafalan Juz 30 - Ramadhan sudah kita jalani selama hampir 20 hari. Pada bulan penuh rahmat ini, sudah saatnya umat Muslim merenungkan dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Salah satunya bisa dilakukan dengan membaca kitab suci Alquran. Selain membaca, dihimbau untuk umat Islam agar tidak hanya sekadar membaca Alquran. Melainkan harus didalami, dimaknai dan dijelajahi. Caranya diantaranya adalah menjaga Alquran dengan menghafalnya. Mungkin, belum sebanyak 30 Juz, sebagai pemula dapat menghafal juz 30.FlashCard Hafalan Juz 30

Saat ini ada banyak metode atau cara untuk menghafal alquran. Satu diantaranya adalah dengan menggunakan flash card (kartu pengingat) Hafalan Alquran Juz 30. Bentuknya yang kecil sehingga memudahkan untuk dibawa kemana saja. Dalam sebuah flashcard terdapat 2 halaman (bolak-balik) yang berisi beberapa ayat alquran, terjemahan perkata dan terjemahan DEPAG RI.Dengan harga Rp 65.000,- (belum termasuk ongkos kirim) kamu bisa belajar menghafalkan juz 30 mulai dari surat annaba (surat 78) sampai surat annas (surat 114).


Untuk pemesanan di bulan Ramadhan ini, kami berikan BONUS berupa tempat untuk meletakkan flashcard beserta gantungannya.

Untuk pemesanan, silakan hubungi :
Sofhal Jamil
Telp./SMS : 0813-1622-5758
WA : 0817-20-5958
Email : sofhal.jamil@gmail.com


(Belajar Tajwid)
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Makna Huruf Hijaiyah

6:53 PM 0
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Makna Huruf Hijaiyah - Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم seraya bertanya, “Apa makna huruf hijaiyah?”.


Rasulullah صلى الله عليه وسلمberkata kepada Ali bin Abi Thalib, “Jawablah pertanyaannya, wahai Ali!”. Kemudian Rasulullah saw berdoa, “Ya Allah, jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia.”
Ali berkata, “Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah.” Ia melanjutkan:
Alif (ا): Ismullah (nama Allah), yang tiada Tuhan selain-Nya. Dia selalu hidup, Maha Mandiri dan Mahakuasa.
Ba’ (ﺏ): al Baqi’ (Mahakekal), setelah musnahnya makhluk.
Ta (ﺕ): al Tawwab (Maha Penerima Taubat) dari hamba-hamba-Nya.
Tsa’ (ﺙ): al Tsabit (Yang Menetapkan) keimanan hamba-hamba-Nya.
Jim (ﺝ) : Jalla Tsanauhu (Yang Mahatinggi Pujian-Nya), kesucian-Nya, dan nama-nama-Nya yang tiada berbatas.
Ha’ (ﺡ): al Haq, al Hayyu, wa al Halim (Yang Mahabenar, Mahahidup, dan Mahabijak).
Kha (ﺥ): al Khabir (Yang Mahatahu) dan Mahalihat. Sesungguhnya Allah Mahatahu apa yang kalian kerjakan.
Dal (ﺩ): Dayyanu yaumi al din (Yang Mahakuasa di Hari Pembalasan).
Dzal (ﺫ): Dzu al Jalal wa al Ikram (Pemilik Keagungan dan Kemuliaan).
Ra (ﺭ): al Rauf (Mahasayang).
Zay (ﺯ): Zainul Ma’budin (Kebanggaan Para Hamba).
Sin (ﺱ): al Sami al Bashir (Mahadengar dan Mahalihat).
Syin (ﺵ): Syakur (Maha Penerima ungkapan terima kasih dari hamba-hamba-Nya).
Shad (ﺹ) : al Shadiq (Mahajujur) dalam menepati janji. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-Nya.
Dhad (ﺽ): al Dhar wa al Nafi (Yang Menangkal Bahaya dan Mendatangkan Manfaat).
Tha (ﻁ): al Thahir wal al Muthahir (Yang Mahasuci dan Menyucikan).
Zha (ظ): Zhahir (Yang Tampak dan Menampakkan Kebesaran-Nya).
‘Ain (ﻉ): al ’Alim (Yang Mahatahu) atas segala sesuatu.
Ghain (ﻍ): Ghiyats al Mustaghitsin (Penolong bagi yang memohon pertolongan) dan Pemberi Perlindungan.
Fa (ف): Yang Menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan.
Qaf (ﻕ): Yang Mahakuasa atas makhluk-Nya.
Kaf (ﻙ): al Kafi (Yang Memberikan Kecukupan) bagi semua makhluk, tiada yang serupa dan sebanding dengan-Nya.
Lam (ﻝ): Lathif (Mahalembut) terhadap hamba-hamba-Nya dengan kelembutan khusus dan tersembunyi.
Mim (ﻡ): Malik ad dunya wal akhirah (Pemilik dunia dan akhirat).
Nun (ن): Nur (Cahaya) langit, cahaya bumi, dan cahaya hati orang-orang beriman.
Waw (ﻭ): al Wahid (Yang Mahaesa) dan tempat bergantung segala sesuatu.
Haa (ه): al Hadi (Maha Pemberi Petunjuk) bagi makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan petunjuk.
Lam alif (لآ): lam tasydid dalam lafadz Allah untuk menekankan keesaan Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya.
Ya (ﻱ): Yadullahbasithun lil khalqi (Tangan Allah terbuka bagi makhluk). Kekuasaan dan kekuatan-Nya meliputi semua tempat dan semua keberadaan.
Rasulullah saw bersabda, ”Wahai Ali, ini adalah perkataan yang Allah rela terhadapnya.” Dalam riwayat dijelaskan bahwa Yahudi itu masuk Islam setelah mendengar penjelasan Sayyidina Ali.(Belajar Tajwid)
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Aplikasi Android untuk Belajar Tajwid

1:46 PM 0
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Aplikasi Android untuk Belajar Tajwid - Berikut adalah Aplikasi Android untuk Belajar Tajwid berbahasa Indonesia dan Gratis :


Aplikasi Android untuk Belajar Tajwid

Iqro Lengkap APK. Cara cepat dan mudah menuju baca Alquran yang baik,tartil dan tajwid yang benar.
Download

Belajar Mengaji Al-Qur'an.  Belajar Mengaji Al-Qur'an adalah sebuah aplikasi ringan untuk memudahkan bagi siapa pun, anak-anak, remaja, hingga orang tua, yang hendak mempelajari bagaimana cara mengaji Al-Qur'an yang disusun secara sistematis mulai dari yang paling dasar hingga ke level yang lebih tinggi.
Belajar Mengaji Al-Qur'an dilengkapi dengan tampilan menarik yang ditujukan para pengguna, khususnya anak-anak, untuk lebih semangat dalam belajar membaca Al-Qur'an, menuliskan huruf-huruf Arab (Al-Qur'an), dan dilengkapi dengan audio yang membantu dalam pengucapan yang benar.

Berikut adalah materi pembelajaran mengenai Belajar Mengaji Al-Qur'an:
- Huruf Hijaiyah
- Iqra
- Vokal Pendek ( Fathah, Kasrah, Dhammah )
- Tajwid & Tanwin
- Sukun
- Madd Murni
- Yaa, Waw Leen & Qalqalah
- Madd Panjang
- Syaddah
- Hafalan Surat Pendek Dengan Audio
- 114 Surat Al-Qur'an mp3

Aplikasi ini dikembangkan oleh developer lokal iMajlis Mobile. Kami sangat berharap agar aplikasi ini dapat bermanfaat bagi umat Islam dan kami sangat mengharapkan peran aktif rekan-rekan dalam memberikan sumbangsih kritik maupun saran yang membangun bagi perkembangan aplikasi ini dan aplikasi kami lainnya ke depan.

Download


Alquran Indonesia. Mushaf Alquran.Download

(Belajar Tajwid)
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Ayat Sajadah

2:07 PM 0
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Ayat Sajadah - Ayat Sajadah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al Qur'an yang bila dibaca disunnahkan bagi yang membaca dan mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah.

Jadi Sujud Tilawah adalah sujud bacaan ketika mendengar ayat sajadah.

Sujud tilawah dilakukan satu kali,  baik dalam shalat maupun luar shalat, barang siapa yang membaca atau mendengar ayat sajadah, disunatkan bertakbir lalu sujud dan membaca doa sujud tilawah.

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : “Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'Alayhi Wasallam pernah membaca Alqur’an di depan kami ketika beliau melalui (membaca) ayat sajadah beliau takbir, lalu sujud kamipun sujud pula bersama-sama beliau”. (HR. Turmudzi).

Hukum Sujud Tilawah  Sujud tilawah adalah sunat menurut pendapat jumhur ulama.

Hukum sunat ini bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim) daripada Ibnu Umar katanya yang maksudnya :

"Bahwasanya Rasulullah Shallahu ‘Alaihi wasallam telah membaca al-Qur’an, lalu Baginda membaca satu surah yang di dalamnya ada ayat ‘sajadah’, maka Baginda pun bersujud lalu kami pun sujud bersama-sama Baginda sehingga sebahagian daripada kami tidak mendapati tempat untuk meletakkan dahinya”.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu tentang fadhilah/faedah melakukan sujud tilawah, Baginda bersabda yang maksudnya :

“Apabila anak Adam itu membaca ayat al-Quran yang menuntut untuk sujud, syaitan akan mengasingkan dirinya lalu menangis dan berkata:” “Celakalah! Anak Adam telah diperintahkan untuk sujud ia pun sujud, maka baginya balasan syurga, dan aku diperintahkan untuk sujud maka aku enggan, maka balasan bagiku adalah neraka. (Hadis riwayat Ibnu Majah)

Untuk mengenali ayat-ayat sajadah di dalam mushhaf ditanda dengan garis dan di penghujung ayat itu ditanda dengan tanda yang berbentuk seakan-akan dom masjid sementara itu di bidainya tertulis perkataan sajadah.

Kapan Sunat Sujud Tilawah Dilakukan?
Sujud tilawah itu sunat dilakukan apabila ayat sajadah itu dibaca di luar sholat bukan pada waktu-waktu yang makruh menunaikan sholat. Begitu juga sunat melakukan sujud tilawah ketika dalam sholat jika dibacakan ayat sajadah tersebut.

Syarat-Syarat Sujud Tilawah
Di dalam kitab Al-Majmuk menurut Ashahab Syafi‘ieyah bahwa Hukum Sujud Tilawah itu sama seperti hukum sholat sunat dari segi syarat-syarat sahnya sujud itu, syarat-syarat itu adalah seperti berikut:


  1. Bersih daripada hadas kecil atau besar dan juga bersih daripada najis sama ada pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat.
  2. Orang yang hendak melakukan sujud tilawah itu juga di kehendaki dalam keadaan menutup aurat.
  3. Untuk melakukannya hendaklah menghadap kiblat.
  4. Hendaklah masuk waktunya ketika melakukan sujud itu. Adapun masuknya waktu sujud itu ialah begitu ia selesai mambaca atau mendengar keseluruhan ayat sajdah. Jika sekiranya ia bersujud sebelum lagi habis ayat itu di bacanya atau didengarnya maka sujud tilawah itu tidak sah dan tidak memadai.


Ayat-ayat ini terdapat pada 15 tempat dalam Al-Quran, yaitu;

1. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206
2. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15
3. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50
4. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109
5. Surah 19 (Maryam) Ayat 58
6. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18
7. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77
8. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60
9. Surah 27 (An Naml) Ayat 26
10. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15
11. Surah 38 (Shaad) Ayat 24
12. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38
13. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62
14. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21
15. Surah 96 (Al-’Alaq) Ayat 19

Bacaan sujud tilawah adalah:

“Subhaanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Illallah Allahu Akbar” 3x.

Atau membaca

 


(Belajar Tajwid)
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Cara Mendaftar One Day One Juz

2:00 PM 0
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Cara Mendaftar One Day One Juz

Galau ?
Pusing ?

Mari bergabung bersama kami di Komunitas One Day One Juz (ODOJ).

Cara Mendaftar One Day One Juz 

Cara Mendaftar One Day One Juz dapat  dilihat pada gambar di atas.

Info lebih lanjut dan atau selengkapnya dapat menghubungi tautan sebagai berikut :

1. Website One Day One Juz

2. Twitter One Day One Juz di @onedayonejuz

3. FanPage Facebook One Day Juz

4. Grup Facebook One Day One Juz

In syaa Allah, bermanfaat. :-)

#IndonesiaMengajiSumber foto : Foto Daftar ODOJ dari FanPage ODOJ(Belajar Tajwid)
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين