Hamzah


Hamzah - Hamzah (ء) (Bahasa Arab: الهَمْزة, al-Hamzah) adalah salah satu huruf arab yang melambangkan vokal A, I, U atau hentian glotal seperti huruf K pada kata rakyat dalam bahasa Indonesia.Bentuk Hamzah berasal dari bagian kepala huruf Ain ( ع), yang diletakkan sebagai tanda bantu atau harakat dan diakritik bagi beberapa huruf Arab atau hamzah bisa berdiri sendiri yang menandakan bahwa huruf tersebut dibaca layaknya huruf Alif:

Varian Hamzah
  • Hamzah berdiri sendiri: ء;
  • Sebagai diakritik:
  • أ dan إ (di atas huruf Alif ( ا ))
  • ؤ (di atas huruf waw (و))
  • ئ (di atas huruf Alif maksura (ى), atau huruf ya (ي) tanpa titik di bawahnya)
  • Cara penulisan
  • Cara penulisan hamzah ء;
Cara penulisan huruf (ء)
Posisi LepasPosisi AwalPosisi TengahPosisi Akhir
ء(Tidak ada)(Tidak ada)(Tidak ada)
Cara penulisan alif hamzah أ;
Cara penulisan huruf (أ)
Posisi LepasPosisi AwalPosisi TengahPosisi Akhir
أ(Tidak ada)(Tidak ada)ـأ
Cara penulisan alif hamzah bawah إ;
Cara penulisan huruf (إ)
Posisi LepasPosisi AwalPosisi TengahPosisi Akhir
إ(Tidak ada)(Tidak ada)ـإ
Cara penulisan waw hamzah ؤ;
Cara penulisan huruf (ؤ)
Posisi LepasPosisi AwalPosisi TengahPosisi Akhir
ؤ(Tidak ada)(Tidak ada)ـؤ
Cara penulisan ya hamzah ئ;
Cara penulisan huruf (ئ)
Posisi LepasPosisi AwalPosisi TengahPosisi Akhir
ئئــئــئ
(Belajar Tajwid)
HALAMAN SELANJUTNYA:


0 Response to "Hamzah "

Post a Comment

close[CLICK 2x UNTUK MENUTUP]