Hukum Nun Mati dan Tanwin

Hukum Nun Mati dan Tanwin - Dalam pembacaan Al-Quran kita akan mendapatkan nun mati atau tanwin yang ada dalam setiap ayat. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu dibaca menurut tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun aturan atau hukum pembacaan ini dituangkan dalam Hukum Nun mati dan Tanwin.Hukum Nun mati dan Tanwin terdiri dari 4 jenis, yaitu:

  1. Idzhar Halqi. Menurut bahasa, Idzhar artinya jelas. Menurut istilah, artinya jika terdapat  “Nun mati atau Tanwin”  bertemu dengan salah satu huruf  Idzhar dibaca jelas.
  2. Idgham. Menurut bahasa, Idgham artinya meleburkan/memasukkan.
  3. Iqlab. Menurut bahasa, Iqlab artinya membalikkan/menukar. Menurut istilah, artinya jika terdapat huruf “Nun mati atau Tanwin”  bertemu dengan huruf  “Iqlab”, dibaca dengan menukar bunyi “Nun mati atau Tanwin” menjadi huruf mim (م) dan selanjutnya di ikhfa’kan (disembunyikan) dan ditukar menjadi huruf ba’ (ب). 
  4. Ikhfa’ Haqiqi. Menurut bahasa, Ikhfa’ artinya disembunyikan/disamarkan. Menurut istilah, artinya jika terdapat “Nun mati atau Tanwin” bertemu dengan salah satu huruf “Ikhfa’ Haqiqi” maka huruf  “Nun mati atau Tanwin” dibaca diantara Idzhar dan Idgham. 

(Belajar Tajwid)
HALAMAN SELANJUTNYA:


1 Response to "Hukum Nun Mati dan Tanwin"

close[CLICK 2x UNTUK MENUTUP]