Ikhfa’ Haqiqi

Ikhfa’ Haqiqi - Menurut bahasa, Ikhfa’ artinya disembunyikan/disamarkan. Menurut istilah, artinya jika terdapat “Nun mati atau Tanwin” bertemu dengan salah satu huruf “Ikhfa’ Haqiqi” maka huruf  “Nun mati atau Tanwin” dibaca diantara Idzhar dan Idgham.Huruf ikhfa’ ada 15, yaitu;

 1. ta'(ت),
 2. tha’ (ث),
 3. jim (ج),
 4. dal (د),
 5. dzal (ذ),
 6. zai (ز),
 7. sin (س),
 8. syin (ش),
 9. sod (ص),
 10. dhod (ض),
 11. tho (ط),
 12. zho (ظ),
 13. fa’ ( ف),
 14. qof (ق )
 15. kaf (ك)

Ikhfa’ Haqiqi merupakan sifat huruf “Nun Sukun” yaitu samarnya suara “n” ketika huruf “Nun Sukun” bertemu dengan huruf-huruf : ta'(ت), tha’ (ث), jim (ج), dal (د ), dzal (ذ), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod(ص), dhod(ض ), tho ( ط), zho (ظ), fa’ (ف), qof (ق), dan kaf (ك). Gambaran samarnya bunyi “n” adalah bunyi “n” menjadi bercampur huruf ikhfa’. Misalnya: huruf  “Nun Sukun” bertemu dengan huruf  ta'(ت), maka suara “n” menjadi samar, sebagian bunyi “n” dan sebagian bunyi “t”. Kira-kira pertengahan bunyi “nt”.  Kecuali huruf  “Nun Sukun” bertemu huruf  kaf (ك)  dan qof (ق), suara dengungnya menjadi “ng”. Durasi pembacaan Ikhfa’ Haqiqi adalah 2 mad atau 4 ketukan pada dengungnya suara “n”.Cara membaca Ikhfa’ Haqiqi :


Pada ketukan ke-1 kita akan mengucapkan ‘ink’ atau ‘ing’. Pertahankan bunyi ‘ing’ hingga ketukan ke-5. Bunyi ‘ng’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘kunt’ pada ketukan ke-5. Bunyi ‘ng’ dari ketukan ke-1 hingga menjelang ketukan ke-5 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi. Dengung terjadi pada bunyi ‘ng’ dengan durasi 4 ketukan.

Pada ketukan ke-5  kita akan mengucapkan ‘kunt’. Pertahankan bunyi ‘nt’ hingga ketukan ke-9. Bunyi ‘nt’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘tum’ pada ketukan ke-9. Bunyi ‘nt’ dari ketukan ke-5 hingga menjelang ketukan ke-9 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi. Dengung terjadi pada bunyi ‘nt’ dengan durasi 4 ketukan.Pada ketukan ke-7 kita akan mengucapkan ‘ronj’. Pertahankan bunyi ‘nj’ hingga ketukan ke-11. Bunyi ‘nj’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘ja’ pada ketukan ke-11. Bunyi ‘nj’ dari ketukan ke-7 hingga menjelang ketukan ke-11 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi. Dengung terjadi pada bunyi ‘nj’ dengan durasi 4 ketukan.(Belajar Tajwid)
HALAMAN SELANJUTNYA:


2 Responses to "Ikhfa’ Haqiqi"

close[CLICK 2x UNTUK MENUTUP]